DeFi Zarabianie na dostarczaniu płynności

Wraz z bardzo dynamicznym rozwojem ekosystemu DeFi, swój wzrost popularności zaliczyły również zdecentralizowane giełdy. Giełdy te mają wiele zalet: nie wymagają KYC, nie trzeba tworzyć własnego konta, a przede wszystkim korzysta się z własnego portfela, co znacznie podwyższa bezpieczeństwo. Użytkownicy mogą na nich również dodatkowo zarabiać! W tym artykule opiszę jak zarabiać na dostarczaniu płynności na przykładzie giełdy Uniswap.

Obecnie na giełdzie Uniswap możemy dostarczyć płynność giełdzie i na tym zarobić. 

Tylko jak to zrobić?

Na wstępie napiszę, że nie jest to dobra zabawa dla nowicjuszy świata krypto. Zanim rozpoczniemy naszą przygodę, warto dowiedzieć się nieco więcej o różnych kryptowalutach. Warto przy tym rozważyć takie czynniki jak: TVL, wolumen obrotu oraz swoją własną ocenę ryzyka w zakresie zmian ceny wybranych tokenów. Sprawdzona i rzetelna wiedza w tym zakresie bardzo pomoże nam w maksymalizacji zysków oraz minimalizacji ewentualnych strat. 

OK. To na czym to wszystko polega? Mówiąc ogólnie dostarczanie płynności, to dostarczanie na giełdę pewnej pary kryptowalut, która w naszym odczuciu będzie cieszyła się dużą popularnością na giełdzie, to znaczy, że inni użytkownicy chętnie będą dokonywać transakcji, wymieniając właśnie te dwa, dostarczone przez nas tokeny. Z każdej dokonanej przez innych handlarzy transakcji otrzymamy pewien zysk. 

W zamian za dostarczenie pary dwóch tokenów (w wersji pierwszej Uniswap pary tworzymy zawsze z ETH oraz dowolnym tokenem ERC-20, natomiast w drugiej wersji Uniswap możemy stworzyć parę z dowolnych dwóch tokenów ERC-20) otrzymamy osobny token utworzonej przez nas puli płynności. Jest on zarazem upoważnieniem do wycofania naszych środków wraz z zyskami.

Para 2 tokenów

Chcąc dostarczyć płynność, musimy dostarczyć parę 2ch tokenów.

Kolejnym krokiem po zdefiniowaniu pary tokenów jest wybór poziomu opłat (fee tier). Możemy wybrać spośród 3 dostępnych opcji: 

  1. 0.05% - najlepsza opcja dla par utworzonych z dwóch stable coin’ów. Jako dostawy płynności ponosimy w takim układzie minimalne ryzyko zmian ceny, natomiast handlarze oczekują minimalnych zysków. W takim rozwiązaniu możemy liczyć na 2-3% zysk w skali roku.
  2. 0.3% - najlepsza opcja dla większości par tokenów. Jest to właściwy wybór dla par, których cena jest słabo skorelowana ze sobą, czyli inaczej, których cena może ulec zmianie niezależnie od ceny drugiego tokenu. Taka sytuacja może wystąpić, gdy wybierzemy np. parę ETH-DAI. 
  3. 1% - najlepsza opcja dla egzotycznych par. W tej sytuacji jako dostawy płynności ponosimy największe ryzyko, jednak nasz potencjalny zysk w tym wypadku jest również najwyższy. 

Wybierając dowolną parę, system samodzielnie dopasuje najlepszy poziom opłat dla wybranej przez nas pary. Jeżeli jesteśmy całkiem nowi w dostarczaniu płynności, sugeruję byśmy pozostali przy wartościach zaproponowanych przez system. W prawdzie istnieje możliwość zmiany zaproponowanej opcji, która pozwoli nam na dobór właściwej, bardziej zaawansowanej strategii, natomiast jest to również rozwiązanie, które implikuje znacznie głębszą znajomość rynku. Warto w takim przypadku dokonać samodzielnej analizy rynku, tak, by zaakceptować ryzyko związane ze zmianą. 

Zakres cen 

Kolejnym krokiem jest ustawienie zakresu cen naszej pary, którą dostarczamy płynność giełdzie. Podejmując tę decyzję, warto zastanowić się nad zakresem zmian cen obu wybranych przez nas tokenów, gdy będą one w procesie dostarczania płynności. Niewątpliwie warto również przemyśleć nasze zaangażowanie do aktywnego zarządzania zajętą przez nas pozycją, dopasowując się przy tym do zmian rynkowych.
W momencie, w którym cena jednego z naszych tokenów “wyjedzie” poza ustawiony przez nas zakres, to wtedy będziemy czerpać zyski z tylko jednego tokenu, którego cena jest wciąż w ustawionym przez nas zakresie. Ta sytuacja będzie się utrzymywać do czasu, aż cena drugiego tokenu nie powróci do poziomu ustawionego przez nas zakresu.

Możemy również pójść na łatwiznę i użyć przycisku “Full Range”. W takim przypadku nie ponosimy ryzyka związanego ze zmianą cen, natomiast nasze zyski będą znacznie mniejsze, w porównaniu do sytuacji, w której zawężamy zakres cen. 

Wysokość depozytu

Podjęliśmy już decyzje co do wyboru pary tokenów, wysokości opłat oraz zakresu cen, teraz musimy podjąć decyzję co do wysokości depozytu, który chcemy umieścić na giełdzie w ramach dostarczania płynności. Robimy to poprzez wpisanie odpowiedniej liczby w pierwszym oknie, w drugim automatycznie wyświetli się równowartość reprezentowana przez drugiego z pary tokenu. Ten współczynnik jest dopasowywany automatycznie w zależności od ustawionego przez nas zakresu cen. Jeżeli wybrany przez nas zakres cen jest bliższy jednej ze skrajnych wartości cen rynkowych, wtedy musimy wprowadzić więcej środków. Taka sytuacja jest całkowicie normalna i nie musimy dążyć do idealnej proporcji współczynnika 50:50, chociaż niektórzy mogą przyjąć właśnie taką strategię. 

Możemy dostosować współczynnik poprzez przesuwanie zakresu cen w lewo, lub w prawo na wyświetlonym wykresie określając tym samym zakres ceny. 

Warto zwrócić uwagę, że automatycznej zmianie ulega wysokość depozytu jedynie drugiego tokenu, wartość pierwszego wpisujemy samodzielnie i jest ona niezmienna. Jeżeli natomiast wybierzemy zakres cen, który nie koresponduje z aktualną ceną rynkową, to w takim przypadku będziemy mogli wprowadzić jedynie jeden token, zamiast dwóch.

Zbliżamy się do końca ustawień

Gdy wszystkie ustawienia zostały przez nas właściwie dostosowane, pozostaje nam zatwierdzenie transakcji. Po pierwsze będziemy musieli zatwierdzić kontrakt na Uniswap, by przekazać środki z naszego portfela (np. MetaMask). Tę czynność wykonujemy tylko raz, przy naszym pierwszym dostarczaniu płynności dla giełdy. Po zatwierdzeniu transakcji możemy ją zobaczyć w oknie głównym giełdy. 

Ile można na tym zarobić?

Odpowiedź zgodna z prawdą brzmi - różnie, bo można również stracić. Jeżeli cena tokenów spadnie poniżej tej, z którą wchodziliśmy na giełdę to nie dość, że nic nie zarobimy, to próbując wypłacić całość, jeszcze utracimy zdeponowane przez nas tokeny. To zjawisko nazywane jest Impermanent Loss. 

W przypadku zarabiania to nasze zyski uzależnione są od wolumenu obrotu. Wybierając parę tokenów, powinniśmy kierować się zasadą, żeby dzienny obrót danego tokenu stanowił jak największy procent jego puli płynności. W takim przypadku będzie on generował dla nas zysk z przeprowadzonych transakcji w stosunku do wielkości samej puli. 

Przykład

Posłużę się tutaj przykładem: 

Prowizja, która trafi do puli płynności to 0.3%

Mamy dwie niezależne pule płynności - pulę “A” oraz pulę “B”. Obie o tej samej wartości.

Pula “A” posiada dzienny obrót na poziomie 1ETH, zatem dzienna wartość uzyskanych prowizji z tej puli wyrażona jest równaniem 1ETH * 0.03 = 0.03ETH, co daje 0.03% wartości puli. 

Pula “B” natomiast posiada wyższy dzienny obrót i kształtuje się on na poziomie 10ETH, zatem dzienna wartość uzyskanych prowizji z puli “B”, to 10ETH * 0.03 = 0.3ETH, co daje 0.3% wartości puli. Wniosek nasuwa się jeden - im większy dzienny obrót w puli, tym proporcjonalnie wyższe będą nasze zyski. 

Myślę, że warto zwrócić uwagę na stosunek wolumenu obrotu do wielkości puli, ponieważ oba kryteria traktowane niezależnie nie dają nam pełnego obrazu sytuacji. Dlaczego? To bardzo proste! Nasz udział w prowizjach zależy od procentowego udziału naszego kapitału w puli, natomiast w puli, która ma dużą wartość, nasz kapitał stanowić będzie niewielką jej część, zatem i nasze zyski będą mniejsze. 

Na potrzeby tego artykułu napiszę, że w zależności od wybranej przez nas puli zysk, który uzyskamy z prowizji, może kształtować się na poziomie kilku, czasami kilkunastu procent, co i tak jest o wiele lepszym wynikiem w zestawieniu z ofertą tradycyjnych banków, które zupełnie pomijają wpływ inflacji na zdeponowane przez nas środki.  

Uwaga na koniec

Wypłacając nasze środki, pamiętajmy o tym, by aktualna cena nie była niższa od tej, która obowiązywała, gdy dokonywaliśmy transakcji dostarczenia płynności, bo zwyczajnie możemy stracić wszystkie nasze środki! 

Zarabiaj na handlu kryptowalutami nawet 5 tys zł dziennie