Współpraca medialna

Naszym patronatem medialnym obejmujemy takie wydarzenia jak: targi branżowe, konferencje, seminaria, konkursy itp. w kraju i zagranicą Prosimy o przesłanie zapytania o patronat medialny na adres [email protected] nie później niż tydzień przed wydarzeniem. W treści maila powinny zawierać się podstawowe informacje takie jak: tytuł wydarzenia wraz z opisem, miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia eventu, a także pełne dane kontaktowe. Złożenie zapytania nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu, w tym celu należy oczekiwać na kontakt od naszej redakcji. W ramach patronatu możemy zaoferować:
  • Publikację na łamach portalu www.tokeneo.news informacji o wydarzeniu w formie zaproszenia, relacji lub zapowiedzi. Informacje przygotowuje i dostarcza organizator, chyba, że w umowie określone zostanie inaczej. Informacja publikowana jest w terminach określonych w umowie o współpracy.
  • Zamieszczenie baneru promującego inicjatywę (widocznego na stronie głównej portalu) zlinkowanego z wybraną stroną www. Baner dostarczany jest przez organizatora i musi spełniać następujące warunki: wymiar pikseli, rozmiar maksymalnie 20 kb, format pliku jpg, gif. Baner publikowany jest w terminach określonych w umowie o współpracy.
  • Publikacja informacji o wydarzeniu w newsletterze.
W ramach patronatu medialnego oczekujemy (w zależności od charakteru danej inicjatywy):
  • zamieszczenia logo patrona medialnego na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych, wydawanych lub rozsyłanych przez Organizatora w związku z wydarzeniem,
  • umieszczenia logo patrona medialnego na stronie internetowej organizatora lub wydarzenia,
  • umożliwienie dystrybucji materiałów reklamowych patrona medialnego,
  • umożliwienie postawienia roll-up patrona medialnego (jeśli wydarzenie ma charakter spotkania, konferencji itp.),
  • publikacji w materiałach prasowych (jeśli będą publikowane) informacji o patronie medialnym,
  • przekazania patronowi medialnemu przynajmniej jednej kopii każdego materiału promocyjnego, na którym pojawia się logo i informacja o patronacie,
  • dostarczania na bieżąco wszelkich materiałów merytorycznych o inicjatywie.
Istnieje również możliwość indywidualnego ustalania warunków i zakresu współpracy. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Skontaktuj się z nami:[email protected]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję