WEF testuje śledzenie emisji dwutlenku węgla za pomocą technologii blockchain

Globalna emisja dwutlenku węgla stale rośnie. Rządy i organizacje ekologiczne z całego świata starają się znaleźć nowe rozwiązania w walce o ochronę środowiska. WEF wychodzi na przeciw problemowi i testuje platformę umożliwiającą śledzenie emisji CO2 przy użyciu technologii blockchain.

Inicjatywa MMBI Światowego Forum Ekonomicznego 

Mining and Metals Blockchain Initiative Światowego Forum Ekonomicznego jest wynikiem współpracy WEF z siedmioma firmami z branży wydobywczej i hutniczej: Anglo American, Antofagasta Minerals, Eurasian Resources Group, Glencore, Klöckner & Co, Minsur i Tata Steel. Firmy te łącząc swoje zasoby i dzieląc koszty, chcą przyspieszyć przyszłe przyjęcie rozwiązania w zakresie widoczności łańcucha dostaw oraz wymogów ESG (ang. Environmental, Social Responsibility, Corporate Governance). Współpraca ta rozpoczęła się rok temu i miała na celu stworzenie platformy, która sprostałaby ich odpowiedzialności zarówno środowiskowej, społecznej jak i korporacyjnej. 15 grudnia WEF (ang. World Economic Forum)  MMBI wydało oświadczenie, które dowodzi słuszności koncepcji śledzenia emisji dwutlenku węgla dla firm górniczych oraz metalurgicznych. 

Czym jest COT?

COT jest platformą opracowaną przez Metals Blockchain Initiative, która służy do śledzenia emisji dwutlenku węgla. Zadaniem platformy jest śledzenie emisji gazów cieplarnianych od kopalni do produktu końcowego. Rozwiązanie to wykorzystuje technologię blockchain, która zapewnia identyfikowalność emisji.  Platforma COT została stworzona we współpracy z ekspertami branżowymi (w pracach brał udział m.in. holenderski startup Kryha), którzy odpowiedzialni byli za kwestie związane z techniczną wykonalnością pomysłu. Nadia Hewett, która jest kierowniczką projektu blockchain Światowego Forum Ekonomicznego podkreśla jak ważna jest rola łańcucha bloków w platformie. Zwraca ona uwagę, na umożliwienie przez łańcuch bloków współpracy między przedsiębiorstwami oraz nowe możliwości, które nie byłyby dostępne bez obecności technologii blockchain w projekcie.

Handluj topowymi kryptowalutami Zacznij od konta demo