Nowa platforma DEFI wkracza na rynek! Zarabiaj pasywnie - token sale 0.25$ Wchodzę!

Tokenizacja aktywów: dlaczego proces ten zrewolucjonizuje rynki finansowe

Przez
Jan Rybski
-
10 min czytania

Dlaczego tokenizacja ma szansę na zrewolucjonizowanie rynków finansowych? Jakie korzyści niesie ze sobą DLT? W jakich sektorach możemy zastosować tę technologię?

tokenizowanie aktywów

Spis treści:

  • Szybki rozwój technologii
  • Distributed Ledger Technology (DLT) czyli technologia rozproszonych rejestrów a proces tokenizacji aktywów
  • Zastosowanie DLT na rynkach finansowych
  • Przykłady ze świata realnego
  • Podsumowanie

Szybki rozwój technologii

Wielu z nas nie spostrzegło nawet, jak innowacje w sektorze usług finansowych opanowały znaczne połacie naszego świata. Należy tutaj szczególnie podkreślić wprowadzenie spółki akcyjnej, (jako organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej – przyp. tł.), a także giełdy, co pozostawiło trwały ślad w światowej geopolityce. Oddziaływanie tych "nowości", które doprowadziły do demokratyzacji rynków kapitałowych, odczuwamy nieprzerwanie do dzisiaj.

Współcześnie konfrontowani jesteśmy z nowymi procesami, które prawdopodobnie będą równie rewolucyjne, jak wprowadzenie do świata gospodarczego spółki akcyjnej i giełdy: mowa jest tutaj o tokenizacji aktywów. W niedalekiej perspektywie ten nowy proces doprowadzi do uwolnienia na całym świecie wielkich zasobów "wartości", przyczyniając się do wzrostu efektywności rynków kapitałowych, czyniąc je jednocześnie bardziej fair.    

Distributed Ledger Technology (DLT) czyli technologia rozproszonych rejestrów a proces tokenizacji aktywów

Dzisiaj możemy już śmiało twierdzić, że wraz z upowszechnianiem się tokenizacji aktywów stoimy u progu procesu, którego znaczenie będzie podobne do wprowadzenia spółki akcyjnej i do otwarcia pierwszej giełdy akcji w 1602 roku. W procesie tokenizacji aktywów mamy do czynienia ze  zamianą praw związanych z poszczególnym składnikiem zasobów majątkowych (obojętnie, czy są to aktywa trwałe, czy obrotowe, czy wreszcie tzw. aktywa kompetencyjne, takie jak wiedza, umiejętności, doświadczenie, projekty badawcze, czy też (ostatnio) wartość marketingowa – przyp. tł.) na digitalny „żeton”, tak zwany token. Podczas gdy sam ten proces podobny jest do procesu sekurytyzacji wartości majątkowych, mamy do czynienia w procesie tokenizacji z zastosowaniem technologii  zwanej  Distributed-Ledger-Technology (DLT), przede wszystkim blockchain. W porównaniu do zwyczajowego procedowania świadczeniodawców świata finansowego technologia ta niesie ze sobą pięć głównych korzyści.

Po pierwsze: DLT daje wszystkim stronom relacji finansowych większą transparentność, gdyż strony te posiadają wspólną dla nich, identyczną dokumentację, która może zostać zaktualizowana wyłącznie na drodze jasno zdefiniowanego konsensusu.  

Po drugie: ta innowacyjna technologia oferuje lepsze możliwości śledzenia transakcji, gdyż każda z nich zostaje odnotowana  i zapisana jednocześnie na szeregu kont, co czyni ją tym samym audytowalną. 

Po trzecie: obie powyższe cechy przyczyniają się do podwyższonego bezpieczeństwa.  Technologia DLT jest bezpieczniejsza niż tradycyjne metody rejestrowania transakcji, gdyż transakcje przy użyciu tej technologii muszą być wpierw uzgodnione, zanim zostaną na trwale zapisane - i to bez możliwości dokonywania późniejszych zmian.  

Po czwarte: ww. cechy prowadzą z zasady  do podwyższenia efektywności i prędkości transakcji, gdyż DLT wyklucza w większości proces zapisywania transakcji "na papierze" oraz wyklucza błędy człowieka.  

I last but not least piąte: DLT prowadzi do regularnej obniżki kosztów, na drodze optymalizacji procesów i redukcji liczby uczestników poszczególnej transakcji.

Zastosowanie DLT na rynkach finansowych

Co prawda korzyści związane z technologią DLT mogą wydawać się na pierwszy rzut oka dzisiaj jeszcze trochę abstrakcyjne, lecz stają się one bardziej widoczne, gdy spojrzymy na nie z w kontekście rynków kapitałowych. Wprowadzenie technologii DLT do świata finansów niesie ze sobą liczne korzyści, między innymi pięć następujących:  

- Po pierwsze mamy tutaj do czynienia ze stałym procesem ograniczania liczby pośredników (disintermediation). Teoretycznie nie jest tutaj potrzebny żaden bank, broker, czy też giełda, gdyż kupujący i sprzedający mogą wchodzić ze sobą w relacje bezpośrednio.

- Po drugie, mamy do czynienia z rosnącą prędkością przeprowadzania transakcji, gdyż technologia DLT skraca czas ich realizacji (m.in. poprzez ww. ograniczenie liczby pośredników).  

- Po trzecie aktywa wszelkiego rodzaju mogą zostać zaoferowane na rynku globalnym. Praktycznie każdy, kto posiada dostęp do internetu, może w ramach obowiązującego prawa partycypować w każdej sposobności inwestycyjnej i to niezależnie od miejsca swego pobytu.

- Po czwarte, projekty inwestycyjne wzbudzać będą zainteresowanie większej ilości inwestorów, gdyż oferta ich dotycząca docierać będzie do nowych segmentów inwestorów (np. tych mniej zasobnych – przyp. tł.). Na przykład inwestowanie w dzieła sztuki, czy też kamienie szlachetne, zarezerwowane dotychczas dla nielicznych, może zostać udostępnione szerokiemu ogółowi.    

- Po piąte, technologia DLT ogranicza zdecydowanie możliwości manipulacji rynkowej, gdyż każda transakcja zostaje zanotowana w sposób transparentny w czasie rzeczywistym, nie pozwalając na dokonywanie żadnych późniejszych zmian, stając się tym samym audytowalną, a informacja o niej zostaje udostępniona w każdej chwili wszystkim podmiotom zainteresowanym, łącznie z urzędami nadzoru.

Przeszkody związane z tokenizacją aktywów celem ich udostępnienia na rynkach finansowych wykorzystujących technologię DLT pozwalają się z technicznego punktu widzenia łatwo i relatywnie tanio pokonywać.

Jednocześnie powinno się w pełni docenić korzyści, jakie niesie ze sobą w ogóle fakt uczynienia danego aktywa przedmiotem obrotu. W swej obszernej, fundamentalnej pracy pt. „Marketability and Value: Measuring the liquidity Discount“ (po polsku: „Urynkowienie a wartość: Wymiar rabatu płynności”, czerwiec 2005), Aswath Damodaran wyjaśnia, że przedsiębiorstwo notowane na giełdzie  posiada 20-30%-ową tzw. premię płynności nad przedsiębiorstwem na giełdzie nienotowanym Premię tą zawdzięcza ono podwyższonej efektywności rynkowej, która bierze się m.in. z większej ilości uczestników na rynku, większego wolumenu obrotu, mniejszej marży i z mniejszego wpływu zmiany cen na popyt. 

Wobec powyższej argumentacji powody dla tokenizacji aktywów są dość jasne:   w przypadku zachowania niezmienności warunków otoczenia, aktywa zyskują na wartości z samego faktu stania się przedmiotem obrotu.            

Przykłady ze świata realnego

Już dziś mamy do czynienia z licznymi przykładami tokenizacji aktywów z różnych obszarów życia gospodarczego, w tym nieruchomości (np. Property Coin), surowców (np. Oil Coin), diamentów (D1 Coin), złota (Digix Coin), dzieł sztuki (np. Maecenas), dóbr luksusowych (np. Tend) i walut narodowych (np. Tether). Do grupy tej należy także bazująca na blockchainie platforma Bitcar, oferująca współwłasność w "egzotycznych", zabytkowych samochodach. Zamiast samemu posiadać jednego oldtimera lub auto sportowe, można nabyć część całego portfolio takich samochodów. Co na pierwszy rzut oka wygląda raczej na raczej dość ekscentryczną lokatę, zawiera w sobie bardzo poważne gospodarczo podłoże: rzadkie auta kolekcjonerskie należały w trakcie ostatnich dziesięcioleci do grupy dóbr o największym wzroście cen.  Tokenizacja tych samochodów otwiera dostęp do nich inwestorom, którzy dotychczas nie mogli sobie na podobne inwestycje pozwolić. 

Inwestor to jednak niejedyna osoba odnosząca korzyści z procesu tokenizacji aktywów: także sprzedający odnosi z tego korzyści. Wyobraźmy sobie właściciela dzieła sztuki, który pilnie potrzebuje płynności finansowej: może on teraz sprzedać połowę posiadanego przez siebie obrazu grupie miłośników sztuki. Lub wyobraźmy sobie właściciela tzw. małego, lub średniego przedsiębiorstwa, który powoli chciałby przejść w stan spoczynku. Tokenizacji aktywów umożliwia mu wejście na giełdę, które wcześniej banki inwestycyjne kazałyby sobie słono opłacić. Dzięki tak zwanemu Security Token Offering (STO) zarówno właściciel dzieła sztuki, jak i nasz przykładowy przedsiębiorca mogą zaoferować swój majątek, lub jego część, wielu inwestorom z całego świata.

Oferty ze świata security token są prowadzone przez całe spektrum oferentów, zajmujących się tokenizacją aktywów na drodze emisji tokenów i w zakresie ich wymiany (Trading-as-a-Service), takich jak np. STO GlobalX. Poza tym coraz więcej uczestników rynków finansowych, którzy zaniedbali dotychczas  środowisko systemowe dla tokenizacji aktywów i security tokens, wkracza na to pole, uzupełniając swe luki infrastrukturalne: np. Fidelity Investments zapowiedziało już założenie spółki-córki, która ma się zajmować przechowywaniem i realizacją transakcji związanych z aktywami digitalnymi. Falcon Bank oferuje już teraz portfel digitalny dla przechowywania stokenizowanych aktywów.  Schweizer Börse (Giełda Szwajcarska) powiadomiła o zamiarze uruchomienia uregulowanej platformy obrotu aktywami

digitalnymi (1). Londyński Lloyd’s rozszerzył swą ofertę produktową i ubezpiecza depozytariuszy, którzy administrują aktywami digitalnymi swoich klientów. I są to tylko nieliczne przykłady tego, co się obecnie dzieje na tym obszarze.

Podsumowanie

Suma całego światowego majątku szacowana jest na kwotę równą około 317 bilionów USD (2).  Odliczając od tego produkty finansowe podlegające obrotowi giełdowemu i z tego powodu ograniczając premię wynikającą z upłynniania aktywów tylko do 10%, będzie można wygenerować dodatkowo ponad 30 bilionów USD na drodze stworzenia warunków dla lepszej wymienialności aktywów. W najbliższych latach to właśnie tokenizacja aktywów będzie główną metodą, aby to osiągnąć. Poza tym kraje, które otworzą się dla tych procesów  i zdemokratyzują swe rynki kapitałowe, zdobędą na tej drodze strategiczną przewagę nad innymi krajami. Kraje, które wesprą tokenizację aktywów, będą kształtować przyszłość świata – podobne tym, które jako pierwsze dopuściły do rynku spółki akcyjne i giełdy.  

-------------------------------

PATRICK SCHUEFFEL  

jest profesorem Wyższej Szkoły Gospodarczej we Freiburgu (Szwajcaria) i reprezentuje obecnie tą uczelnię jako Laison Officer w Singapurze. Jest wykładowcą, badaczem i twórcą wielu projektów gospodarczych. Po długoletniej pracy w sektorze usług bankowych i finansowych w Europie, jest obecnie aktywny zawodowo jako doradca, budując relacje pomiędzy digitalną Europą i digitalną Azją.

(1)https://www.six-group.com/en/site/digital-exchange.html czerwiec, 2018.

(2)Zgodnie z Global Wealth Report, Credit Suisse 2018.

Autor: Prof. Patrick Schueffel (patrz poniżej notatka ad persona)

Tłumaczył z j. niemieckiego na j. polski: Jan Rybski

Waluta Kurs Dokonaj zakupu

Szybko i tanio kupuj krytpowaluty
ze Swapcoin.today

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Lushup Holdings FZ LEE, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym tokeneo.com/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest Lushup Holdings FZ LEE, Fujairah - Creative Tower, P.O.Box 4422 Fujairah, United Arabs Emirates.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług Tokeneo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.