Tokeneo zostaje współtwórcą Związku Pracodawców Gospodarki Tokenowej!

6 min czytania

24 lutego bieżącego roku do Krajowego Rejestru Sądowego złożono wniosek o rejestrację Związku Pracodawców Gospodarki Tokenowej w Polsce. Skąd pomysł na założenie takie organizacji oraz jakie funkcje będzie ona pełniła?

Zwiazek-Pracodawcow-Gospodarki-Tokenowej-w-Polsce.jpg

Spis treści:

  • W jakim celu powstaje Związek Pracodawców Gospodarki Tokenowej oraz co sobą reprezentuje?
  • Jak prezentują się priorytety działań Związku oraz rokowania na przyszłość?
  • Szanse i możliwości tkwiące w gospodarce tokenowej 

W jakim celu powstaje Związek Pracodawców Gospodarki Tokenowej oraz co sobą reprezentuje?

Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił nam Jan Rybski (założyciel i CEO TOKEN-CONSULT). Do zadań Związku należy reprezentacja wszystkich podmiotów związanych z tokenami oraz technologią blockchain, pełniących funkcję pracodawców wobec organów i organizacji rządowych, samorządowych oraz ustawodawczych. Potrzeba powstania organizacji reprezentującej interesy branży wypłynęła z doświadczenia zawodowego.

Każda branża, a tym bardziej taka, która jest reprezentatywna dla szeroko rozumianej "ekonomii tokenowej",  która to ekonomia rokuje w opinii wielu liczących się analityków rynków finansowych oraz ekonomistów powinna stać się co najmniej, jeśli nie od razu równoważną alternatywą, to uzupełnieniem dla ekonomii nazwijmy ją "klasycznej", tradycyjnej – powinna posiadać ze strony przedsiębiorców swą reprezentację związkową. I taką organizacją jest właśnie Związek Pracodawców Gospodarki Tokenowej w Polsce.

–  wyjaśnia Jan Rybski.

Dlaczego związek pracodawców? Otóż organizacje pracodawców są jedną ze stron trójstronnego dialogu społecznego, w którym oprócz reprezentantów organizacji pracodawców, biorą udział reprezentanci pracowniczych związków zawodowych oraz reprezentanci strony rządowej.

Związki pracodawców posiadają zdecydowanie mocniejszą legitymację ustawową dla reprezentowania interesów gospodarczych swych członków – przedsiębiorców będących pracodawcami związanymi z określoną branżą, czy też szerzej – sektorem gospodarki, niż mają to izby gospodarcze, czy też stowarzyszenia, funkcjonującej na innej podstawie prawnej. Ta pozycja zagwarantowana Ustawą z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców daje także Związkowi Pracodawców Gospodarki Tokenowej w Polsce szansę, aby głos jego członków był dobrze słyszalny na różnych forach, m.in. rządowo-ustawodawczych, czy też organizacji międzynarodowych. Związek musi bowiem przyjąć w swym działaniu i codziennej pracy za swoje motto powiedzenie "nic o nas, bez nas".

Jak prezentują się priorytety działań Związku Pracodawców Gospodarki Tokenowej oraz rokowania na przyszłość?

Celem wyznaczonym przez członków-założycieli jest wydatnie, jak i efektywne przyczynianie się do rozwoju gospodarki tokenowej w Polsce. Priorytetem staje się tu przygotowanie (przez Związek oraz otaczające go grono prawników) projektu ustawy regulującej, po pierwsze podstawowe zagadnienia definicyjne takie, jak: czym jest token, jakie są jego rodzaje / kategorie, co to jest emisja tokenów, kim jest emitent tokenów itp. Po drugie regulującej funkcjonowanie podmiotów związanych z gospodarką tokenową, przykładowo w relacjach z inwestorami oraz organami władzy państwowej. Po trzecie regulującej jednoznacznie umiejscowienie i umocowanie tokenów w polskim systemie prawno-podatkowym. 

Zdajemy sobie sprawę, że zadanie, jakie stoi przed Związkiem w tym zakresie, jest wielkie. Na szczęście mamy już do dyspozycji regulacje prawne obowiązujące w międzyczasie w innych krajach, np. w Liechtensteinie, czy w Szwajcarii – może niewielkich, ale będących jednocześnie niekwestionowanymi liderami światowej gospodarki tokenowej – z których, jako dobre przykłady rozsądnych regulacji, będziemy na pewno korzystać. Tą drogą zaoszczędzimy na pewno dobrych kilkanaście miesięcy, jeśli i nie kilku lat – jak miało to miejsce np. w Księstwie Liechtenstein, gdzie prace nad Ustawą dotyczącą tokenów i technologii godnych zaufania, okrzykniętą przez światowe środowisko związane z gospodarką tokenową jako jedną z najlepszych na świecie, trwały blisko trzy lata.

Dlaczego ustawa ta jest tak ważna? Otóż bez niej nie będzie rozwoju gospodarki tokenowej w Polsce na miarę możliwości oraz oczekiwań.

My, jako Związek, Apelujemy tutaj do rządu Pana Premiera Morawieckiego, który jasno i wyraźnie opowiedział się za nowoczesną gospodarką w Polsce, aby sprawił, by podlegli mu urzędnicy, z którymi Związek będzie konsultować zawartość i treść ustawy, przychylnie spojrzeli na nasze prace nad jej stworzeniem. Bo, Panie Premierze, w działaniu trzeba być konsekwentnym. Nic bardziej nie unowocześni bowiem polskiej gospodarki jak jej tokenizacja polegająca w pierwszym rzędzie na uruchomieniu ukrytych i drzemiących w niej aktywów. Polska na nadmiar aktywów, w tym kapitału, na pewno nie cierpi. Uwolnijmy więc te, które już posiadamy i pozwólmy im zacząć pracować dla dobra kraju i narodu polskiego. Procesy tokenizacji tych aktywów, oparte o solidne merytorycznie, trwałe i niezmienne podwaliny ustawowe na pewno się do tego walnie przyczynią.

Drugim, równie ważnym priorytetem w działaniu Związku, szczególnie w najbliższym czasie, jest pozyskiwanie nowych członków. W jedności bowiem siła, a silne lobby zorganizowane w ramach Związku Pracodawców Gospodarki Tokenowej jest w stanie zdziałać naprawdę wiele dla Polski, także w zakresie przeforsowania przyjaznych gospodarce tokenowej i jej rozwojowi regulacji ustawowych. 

Szanse i możliwości tkwiące w gospodarce tokenowej

Największą szansą w Polsce, jaką upatruje Związek Pracodawców Gospodarki Tokenowej, są ludzie. W żadnym europejskim kraju nie ma takiego potencjału ilościowego młodych ludzi zafascynowanych i otwartych na nowe technologie jak u nas. Wiele firm tzw. zachodnich z branży nowych technologii, w tym fintechów, dostrzegło to już wcześniej, uruchamiając w Polsce swoje oddziały, czy też przenosząc się tutaj całkowicie. 

Jeśli stworzymy teraz solidne podstawy dla mniej lub bardziej samodzielnego działania tych wszystkich młodych ludzi, to nie tylko ci tutaj obecni pchną rozwój społeczno-gospodarczy kraju na nowe, szersze tory, ale na pewno przyczynią się oni swym dobrym przykładem do wywołania tak oczekiwanego, także przez rząd Polski, efektu powrotu wielu zdolnych osób do kraju.

Większość z nich, także tych obecnych w Polsce, działa dla podmiotów związanych z gospodarką tokenową zarejestrowanych poza Polską – mamy tutaj na uwadze przede wszystkim kryptogiełdy. Nie jest to zjawisko, na które Polskę dzisiaj stać. Często bowiem właścicielami tych podmiotów są obywatele polscy, odprowadzający podatki poza krajem. 

To, co wydarzyło się w Polsce podczas ostatnich trzydziestu lat, tj. "eksport" do innych krajów Unii Europejskiej dobrze wykształconych, ambitnych i otwartych na nowe kadr, jest najwyższą daniną, jaką Polska okupiła swój niewątpliwy rozwój w tym czasie. Najwyższy czas, żeby infrastrukturalne podwaliny nowoczesnej gospodarki, stworzone w Polsce przez te ostatnie trzydzieści lat – np. w zakresie telekomunikacji, czy bankowości, na których to obszarach Polska należy na pewno do liderów europejskich – dały owoce pozwalające na powrót tych kadr do Polski na godziwie opłacane stanowiska pracy stworzone w obrębie szeroko rozumianej gospodarki tokenowej, czy też celem stworzenia na tym obszarze własnego biznesu, opartego o solidne i pewne podwaliny prawne. Związek Pracodawców Gospodarki Tokenowej w Polsce chce się na pewno do tego walnie przyczyniać. 

Zapowiada się owocnie! W skład Komitetu Założycielskiego Związku Pracodawców Gospodarki Tokenowej wchodzą: Jan Rybski (TOKEN-CONSULT), Tomasz Rozmus (Tokeneo) oraz Bartłomiej Porczak (Tokeneo).

Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję