Projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0 dostępny. A w nim propozycja uwolnienia kryptowalut od PCC

2 min czytania

Na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pojawił się projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0. Zamieszczono w nim między innymi wyjaśnienie, dlaczego transakcje kryptowalutowe nie powinny podlegać pod podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

likwidacja PCC od kryptowalut

Najważniejsze informacje:

Propozycja likwidacji PCC od kryptowalut

W ubiegłym roku pisaliśmy o tym, że podatek PCC od transakcji kryptowalutowych ma zostać zaniechany. Projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0 rzuca światło na całą tę sprawę. Podkreślono w nim, że sprzedaż oraz zamiana wirtualnych walut nie powinna podlegać pod podatek od czynności cywilnoprawnych.

W uzasadnieniu na stronie 20 projektu Tarczy Antykryzysowej 2.0 czytamy:

Projektowana zmiana ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1519, z późn. zm.), ma na celu wprowadzenie zwolnienia od podatku umów sprzedaży i zamiany wirtualnych walut w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.).

„Przepisy prawa podatkowego nie mogą stanowić swoistej pułapki dla podatnika”

Wydaje się, że po tylu latach niepewności rząd wreszcie zrozumiał, jak absurdalnym pomysłem był PCC od kryptowalut. Godził on mocno w dobro inwestorów. Dla przykładu mógł on wielokrotnie przekroczyć kwotę inwestycji. Opodatkowanie każdej transakcji stawiało użytkowników wirtualnych walut w bardzo niekomfortowej sytuacji. Większość z nich nie byłaby w stanie się z tego wywiązać, a w konsekwencji złamałaby prawo.

W projekcie Tarczy Antykryzysowej 2.0 wyjaśniono:

Specyfikacja transakcji mających za przedmiot obrót walutą wirtualną powoduje, że jej strony pozostają dla siebie anonimowe, co uniemożliwia ustalenie statusu podatkowego zbywcy, stanowiącego okoliczność rozstrzygającą o obciążeniu danej transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku transakcji mających za przedmiot waluty wirtualne niejednoznaczna jest także kwestia miejsca wykonywania prawa majątkowego, które jest istotne z punktu widzenia przepisów ustawy ze względu na zakres terytorialny jej działania. Podatkowi podlegają bowiem co do zasady czynności cywilnoprawne, których przedmiotem są prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a nie jest oczywiste, gdzie w przypadku obrotu walutą wirtualną dochodzi do dokonania czynności cywilnoprawnej.

Uwzględniając, że przepisy prawa podatkowego nie mogą stanowić swoistej pułapki dla podatnika, a w przypadku opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych obrotu walutą wirtualną wystąpić mogą skutki trudne do zaakceptowania w świetle konstytucyjnych zasad, proponuje się wprowadzenie zwolnienia od tego podatku.

Jak podkreślono w projekcie, przepis powinien wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję