Podatek od kryptowalut w pigułce [2019]

4 min czytania
Podatek od kryptowalut w pigułce [2019]

Rozliczenie podatku od kryptowalut dla wielu osób stanowi istny koszmar. W wywiadzie przeprowadzonym z pracownikiem kancelarii podatkowej zawarte zostały najważniejsze aspekty związane z owym procesem.

Temat podatku od kryptowalut w ostatnim czasie wzbudził wiele kontrowersji. Po wielkim zamieszaniu związanym z regulacjami znaczna część inwestorów pozostała z mętlikiem w głowie. Postanowiliśmy, więc wyjść temu na przeciw, by rozwiać wszelkie wątpliwości związane z owym zagadnieniem. Na najczęściej zadawane przez Was pytania odpowiedzi udzielił nam Pan Aleksy Podbielski – pracownik Kancelarii Podatkowej Podbielscy. KAROLINA KROPOPEK: Jak wiele osób zgłasza się do Kancelarii Podatkowej Podbielscy w celu rozliczania podatku od kryptowalut? Czy jest to stosunkowo mała, czy duża liczba? ALEKSY PODBIELSKI: Każdego roku do naszej kancelarii zgłasza się wiele osób chcących rozliczyć swój roczny PIT. W ciągu ostatnich lat kryptowaluty zyskały dużą popularność i z tego powodu postanowiliśmy poszerzyć nasze usługi rozliczeniowe również o ten obszar. Jednak liczba osób rozliczająca dochód z obrotu kryptowalutami wydaje się pozostawać niewielka w stosunku do popularności giełd kryptowalutowych. K.K.: Jak Pan sądzi, czy świadomość ludzi na temat rozliczania podatku od kryptowalut w Polsce jest niska, czy wysoka? A.P.: Z pewnością była ona niska przed hossą z 2017 roku. Obecnie informacja dotycząca rozliczania dochodów z kryptowalut dociera do coraz większej liczby inwestorów wskutek coraz częściej pojawiających się artykułów prasowych, ruchu w social media, czy też interpretacji indywidualnych. Nadal jednak panuje pogląd, iż rozliczeniu podlega jedynie wypracowany zysk na transakcjach, co z puntu widzenia przepisów jest nieprawidłowe. W momencie kontroli Urząd Skarbowy może nałożyć bardzo wysokie kary za nieujawnienie takich transakcji. K.K.: Co Pana zdaniem sprawia największą trudność w rozliczaniu podatku od kryptowalut? A.P.: W mojej opinii największą trudnością do 2019 roku było niejednoznaczne definiowanie treści ustaw przez organy administracji państwowej. Rozbieżne stanowiska prezentowane w interpretacjach indywidualnych powodowały niejasność zasad dla podatników, jak i specjalistów w zakresie opodatkowania. Wartość obliczonej podstawy do opodatkowania różniła się w zależności od uwzględnionej interpretacji. Tym samym należny podatek mógł w ogóle nie wystąpić lub przewyższyć wartość realnie wypracowanych zysków. K.K.: Czy osoby niepełnoletnie są zobowiązane do rozliczenia podatku od kryptowalut? A.P.: Zgodnie z ustawą PIT w brzmieniu do końca 2018 roku dochód z tytułu obrotu kryptowalutami stanowią przychody z praw majątkowych. W związku z tym rodzice osób niepełnoletnich muszą złożyć dokument PIT w ich imieniu, podpisać i dostarczyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Należy pamiętać, iż dochody poniżej 3089 zł są zwolnione z opodatkowania, jednak nawet taka sytuacja nie zwalnia rodziców z obowiązku wypełnia w imieniu dziecka deklaracji rocznej. K.K.: Czy trzeba płacić podatek od samego obrotu kryptowalutami, bez wymiany na FIAT? A.P.: Do końca pierwszej połowy 2018 roku kwestia ta była tematem wielu dyskusji i sporów pomiędzy organami administracji państwowej a podatnikami. Wcześniejsze przepisy podatkowe nie definiowały pojęcia kryptowalut i sposobu ich rozliczania. Urzędy skarbowe objęły stanowisko, że zarówno transakcje krypto-FIAT jak i  krypto-krypto podlegają opakowaniu. Z kolei podatnicy uważali, iż właściwe jest uwzględnianie jedynie transakcji krypto-FIAT. Wyrok WSA w Olsztynie z 9 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 201/18 i I SA/Ol 202/18 rozwiązał spór na korzyść podatników stąd też w PIT za 2018 rok wykazujemy jedynie dochód uzyskany na transakcjach krypto-FIAT. K.K.: Czy od otrzymanej darowizny w postaci kryptowalut należy zapłacić podatek? A.P.: Zgodnie z przyjętym orzecznictwem kryptowaluty należy traktować jak prawa majątkowe. Zastosowanie ma artykuł art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który nakłada obowiązek opodatkowania wszystkich darowizn stanowiących prawa majątkowe. Wysokość podatku uzależniona jest od przynależności stron umowy do danej grypy podatkowej, która odzwierciedla poziom pokrewieństwa. Za podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn należy przyjąć wartość rynkową krytpowaluty z dnia wykonania umowy darowizny. W praktyce może okazać się to wysoce kłopotliwe z uwagi na duże dzienne wahania kursu. Aby mieć absolutną pewność co do rozliczenia najlepiej skontaktować się specjalistami, którzy szczegółowo przeanalizują dany przypadek. K.K.: Jak w najprostszy sposób wycenić przychód z kryptowalut? A.P.: Co do zasady przychody uzyskane z obrotu kryptowalutami wyceniamy zgodnie z art. 11a ustawą, o PIT, który wskazuje, iż przychody uzyskane w walutach obcych należy po zastosowaniu odpowiedniego kursu przeliczyć na złotówki. Dopiero tak skalkulowana wartość wyrażona PLN stanowi przychód podatkowy. K.K.: Ile wynoszą stawki podatku od kryptowalut? A.P.: Za rok 2018 osoby fizyczne opodatkowują obrót kryptowalutami na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o PIT, czyli stawce podatku w wysokości odpowiednio 18% do 85528 zł dochodu oraz stawce 32% od nadwyżki tej kwoty. K.K.: Jakie kary mogą ponieść osoby, które nie rozliczą podatku od kryptowalut? A.P.: Niewykazanie przychodów w zeznaniu rocznym stanowi przestępstwo skarbowe, za które co do zasady Urząd Skarbowy może obciążyć podatnika sankcyjną stawką podatku w wysokości 75%. Bardzo istotne jest to, że w takiej sytuacji brakuje możliwości wykazania kosztów uzyskania przychodów w postaci zarówno prowizji, jak i samego zakupu kryptowalut. W niektórych sytuacjach podatek może wówczas wynieść więcej niż cały wypracowany kapitał. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości związane z rozliczaniem podatku od kryptowalut zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią Podbielscy pod adres:  [email protected]
Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję