Niezamienne tokeny NFT nowym paradygmatem własności intelektualnej

Wraz z rozwojem technologii blockchain na rynku krypto pojawiły się tokeny NFT. Każdy taki token stanowi swoisty, wyjątkowy, niepowtarzalny zasób cyfrowy, którego nie można podrobić, skopiować, czy powielić. Kolejną charakterystyczną cechą tokenów NFT jest fakt, że są one ograniczone ilościowo, a przez to idealnie nadają się do reprezentowania wartości własności intelektualnej, takiej jak na przykład patent.

Tokeny NFT swoje zastosowanie znalazły również w takich obszarach jak: gry komputerowe, prawa własności w muzyce i nieruchomościach, tożsamościach cyfrowych, czy sztuce (mogą reprezentować różnego rodzaju memy, GIF’y, ale również obrazy).
Fakt bardzo ograniczonej liczby tokenów NFT oraz reprezentowana wartość produktu, która za nimi stoi bardzo pobudza relacje popyt/podaż, szczególnie gdy do tego równania dodamy jeszcze aspekt świata wirtualnego.
W Polsce urzędem, przed którym prowadzi się postępowanie zgłoszeniowe w celu uzyskania patentu, jest Urząd Patentowy RP. Prawo to jest prawem terytorialnym i obowiązuje na terytorium, na które zostało udzielone, czyli patent polski daje ochronę na terytorium Polski, patent brazylijski - na terytorium Brazylii, a europejski zapewnia ochronę w wybranych krajach Europy. Niestety, aby otrzymać patent, nasz wynalazek musi spełniać szereg bardzo wymagających warunków, które na potrzeby tego artykułu wydają się być absolutnie zbędne, ponieważ żaden mem, postać w grze komputerowej, czy klip video ich nie może spełnić ze względu na swoją zbytnią abstrakcyjność. A jednak stworzenie zaawansowanej postaci w grze, niesamowitego klipu video kosztuje ich twórców bardzo dużo czasu, wiedzy oraz zaangażowania, które też niosą ze sobą pewną wartość dodaną. Odpowiedzią na te potrzeby okazały się tokeny NFT, które wraz ze swoim debiutem zaoferowały nam mnóstwo dodatkowych korzyści.
Prawo własności do wybranego tokenu NFT zapisywane jest w blockchain, czyli w rozproszonym po całym świecie, stałym, cyfrowym zbiorze bloków informacji. Tak zapisane prawo własności do tokena NFT jest niezmienne, chyba że dojdzie do kolejnej transakcji, w wyniku której token zmieni swojego właściciela, a cała operacja zostanie uwieczniona na blockchain. Największą zaletą użycia technologii blockchain jest jego odporność na jakiekolwiek próby ingerencji. Tę odporność uzyskuje właśnie dzięki unikalnej właściwości rozproszenia. Niewątpliwie korzyścią płynącą z rozproszenia blockchain po całym świecie jest również fakt, że dany token NFT jest unikalny w skali świata, tak więc nie trzeba już patentować swojej własności w każdym kraju z osobna. Bardzo ważnym aspektem tokenów NFT jest również fakt, że możemy ich użyć w zasadzie do wszystkiego, co według nas ma jakąś wartość, a to rynek - czyli pozostali ludzie - stwierdzi, czy nasz token rzeczywiście posiada jakąś wartość i na jakim poziomie się ona kształtuje.
Za proces kupna i sprzedaży odpowiada smart kontrakt, czyli kawałek kodu programistycznego, którego zadaniem może być właśnie dopasowanie sprzedającego (po określonej przez niego cenie) do kupującego, który również określa, ile pieniędzy może przeznaczyć na zakup tokenu. Ceny tokenów NFT biją absolutne rekordy. Rynek handlu tokenami NFT znacznie urósł w 2021, ponieważ zwiększył swoje obroty do 250 milionów dolarów, a pojedyncze transakcje generują wartości nawet bliskie 70 milionów dolarów.
Warto zauważyć, że do handlu tokenami NFT dość szybko włączyły się domy aukcyjne, które za swoim pośrednictwem również starają się ułatwić realizację transakcji.
Jakkolwiek wspaniale innowacyjny jest rynek tokenów NFT wciąż pozostaje nam kwestia jego adaptacji do tradycyjnego świata. Należy rozważyć kwestie co z istniejącymi już patentami? Czy uda się ludziom nauki zaakceptować zupełną zmianę podejścia do prawa własności? W moim odczuciu postawione wyżej pytania stanowią jedynie przejściowy problem. Świat się zmienia, technologia rozwija się w zawrotnym tempie, więc kwestią czasu jest jedynie całkowite wyparcie tradycyjnych systemów przez rozwiązania up-to-date.

 

Handluj topowymi kryptowalutami Zacznij od konta demo