Chainlink (LINK)

Kup Chainlink

Kurs Chainlink:

110.80 zł

Kapitalizacja rynkowa

49 544 238 200.00 zł

Wolumen (24h)

5 683 464 609.00 zł

Podaż w obiegu

453509553 LINK

All-Time High

195.28 zł

All-Time Low

0.48 zł

Popularność wg CMC

#15
Aktualny kurs Chainlink LINK wynosi 110.80 zł. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs Chainlink spadł o -0.7% a 24-godzinny wolumen tej kryptowaluty wynosi 5 683 464 609.00 zł. Kryptowaluta w ciągu ostatnich 24 godzin zanotowała najwyższą cenę na poziomie 114.34 zł, natomiast jej najniższy poziom wyniósł 107.48 zł. Najwyższa cena Chainlink w wymiarze ostatnich 7 dni wyniosła 122.98 zł, a jej najniższy poziom wynosił 99.99 zł. Kurs Chainlink w wymiarze ostatnich 30 dni wzrósł o 8.62%.

Kurs Chainlink na największych Giełdach Kryptowalut:

Data aktualizacji: 2021-09-18 18:25:54

LINK/PLN

BitBay:
Kurs: 113.16 PLN

LINK/USDT

BitBay:
Kurs: 28.79 USDT
KuCoin:
Kurs: 28.59 USDT
Bittrex:
Kurs: 28.54 USDT
Bitfinex:
Kurs: 28.57 USDT
Binance:
Kurs: 28.6 USDT
Kraken:
Kurs: 28.61 USDT

LINK/USD

Bitstamp:
Kurs: 28.58 USD
Bittrex:
Kurs: 28.55 USD
Bitfinex:
Kurs: 28.61 USD
Kraken:
Kurs: 28.54 USD

LINK/EUR

Bitstamp:
Kurs: 24.38 EUR
Binance:
Kurs: 24.43 EUR
Kraken:
Kurs: 24.38 EUR

Spis treści:

 • Czym jest inteligentny kontrakt?
 • Co oznacza termin Oracle?
 • Czym jest Chainlink? W jakim celu został uruchomiony?
 • Kto stworzył Chainlink? Historia powstania projektu
 • Partnerstwo Chainlink z Celar, Katallasos i Mobilum
 • Do kogo skierowany jest Chainlink?
 • Token Chainlink (LINK) – jaką rolę odgrywa w projekcie?
 • Token LINK na wykresie
 • Zalety sieci Chainlink – Podsumowanie
 • Portfel kryptowalutowy dla tokena LINK
 • Token LINK – na jakich giełdach jest dostępny?

Czym jest inteligentny kontrakt?

Zanim przejdziemy do analizy Chainlink, skupmy się na tym, czym tak właściwie są inteligentne kontrakty (z ang. smart contracts). Ważne, aby zrozumieć to na początku, bowiem odgrywają one dość istotną rolę w ekosystemie owego projektu.

Najprostszym sposobem na wyjaśnienie tego terminu jest porównanie go do standardowej umowy. Na podstawie różnic można w prosty sposób zyskać obraz tego, czym tak właściwie jest ten inteligentny kontrakt (nazywany również inteligentną umową). Podczas gdy zwykła umowa określa warunki regulujące stosunki wyegzekwowane przez prawo, inteligentna umowa egzekwuje tego typu stosunek za pomocą kodu kryptograficznego.

Ze względu na to, że inteligentny kontrakt jest umieszczony w zdecentralizowanej sieci, żadna ze stron nie może zmienić swojego kodu ani przeszkodzić w jego wykonaniu. Innymi słowy, nie można zmienić treści takiej umowy. Taka dawka podstawowych informacji na temat inteligentnych kontraktów z pewnością ułatwi Ci zrozumienie całej idei projektu Chainlink, o której opowiemy w kolejnych akapitach. A więc ruszajmy dalej!

Co oznacza termin Oracle?

W dalszej części materiału będziemy bardzo często posługiwać się terminem „Oracle”. W tłumaczeniu na język polski oznacza on „wyrocznie” – jednak nie jest to dosłowne odzwierciedlenie tego, co kryje się pod tym słowem, dlatego też pozostaniemy przy jego angielskojęzycznym odpowiedniku. Posługując się przenośnią, możemy stwierdzić, iż jest to pewnego rodzaju „agent”, który wyszukuje, a następnie weryfikuje zdarzenia w świecie rzeczywistym. Następnie zaś przekazuje te informacje do łańcucha bloków (blockchaina) w celu wykorzystania ich w inteligentnych kontraktach. 

A więc Oracle odpowiada za dostarczanie danych z zewnątrz, niezbędnych do tego, by uruchomić inteligentny kontrakt, po osiągnięciu z góry określonych warunków. 

Warto wiedzieć: Oracle są usługami stron trzecich ze scentralizowanym punktem kontroli. Nie stanowią one części mechanizmu konsensusu blockchain. Inteligentne kontrakty zmagają się z dużym problemem, ponieważ nie mają pewności, czy dane pochodzące z Oracle, są godne zaufania.

Ze względu na to, że inteligentne umowy mogą być samo-wykonalne, w oparciu o określone warunku, bardzo ważne jest, aby Oracle dostarczało wiarygodne i sprawdzone informacje. Przykładowo, jeżeli niedokładne dane związane z cenami akcji zostaną przesłane na blockchain i oprze się na nich inteligenta umowa, może ona wykonać niewłaściwą funkcję, na podstawie błędnych informacji.

Możemy wyodrębnić tu dwa typy Oracle: te, które polegają na notarialnym sprawdzaniu danych oraz te, w przypadku których informacje będą  wprowadzane ręcznie przez człowieka. Oba z nich są wadliwe. Jeżeli chodzi o pierwszy przypadek, potrzeba weryfikacji może być rekurencyjna. Drugi zaś wymaga dużej ilości zasobów i nie jest w stanie dostarczyć potrzebnych informacji na czas. To właśnie te problemy rozwiązuje zdecentralizowana sieć Oracle przeznaczona dla inteligentnych kontraktów. Takim oto sposobem przeskakujemy do kolejnego, równie ciekawego rozdziału, w którym opowiemy o misji Chainlink!

Czym jest Chainlink? W jakim celu został uruchomiony?

Projekt ten powstał po to, by rozwiązać problem, z jakim zmagają się inteligentne umowy. Otóż nie miały one dostępu do danych we własnym zakresie. W momencie, gdy programiści wdrażali wybraną inteligentną umowę, napotykali oni na problem z łącznością.  Nie była ona w stanie połączyć się z kluczowymi zasobami zewnętrznymi takimi, jak chociażby dane znajdujące się poza łańcuchem, czy interfejsy API (ściśle określony zestaw reguł i opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą).

Brak zewnętrznej łączności stanowił problem dla każdej inteligentnej sieci kontraktów. Co więcej, łączenie inteligentnych umów z danymi wejściowymi za pośrednictwem jednego węzła, nie było dobrym rozwiązaniem, tu bowiem pojawiał się punkt awarii. Rozwiązaniem tego problemu stała się wysoce zdecentralizowana sieć Oracle Chainlink.

Warto wiedzieć: Chainlink zapewnia taką samą gwarancję bezpieczeństwa jak same inteligentne kontrakty. 

Najważniejsze informacje: Biała księga projektu Chainlink została opublikowana 4 września 2017 roku. Sieć ta zapewnia łatwość łączenia inteligentnych umów ze źródłami danych oraz interfejsami API, które są niezbędne do ich funkcjonowania. Chainlink pozwala także na przesyłanie środków. Projekt ten współpracuje z liderami technologii bankowej takimi jak chociażby SWIFT. W ten oto sposób łączy on banki z inteligentnymi umowami.

Mottem projektu Chainlink jest stwierdzenie, że inteligentne kontrakty powinny być niezawodne! To oznacza, iż dane wejściowe i wyjściowe, na których opiera się taka umowa  muszą być bezpieczne!

Kto stworzył Chailnik? Historia powstania projektu

Projekt ten został założony przez Siergieja Nazarowa piastującego obecnie stanowisko dyrektora generalnego w Chainlink oraz Steve'a Ellisa – dyrektora ds. technologii. Firma, która za nim stoi nosi nazwę SmartContract. Jej siedziba znajduje się zaś w San Francisco.

We wrześniu 2017 roku Chainlink zebrał 32 miliony dolarów w początkowej ofercie monet (ICO). Wyemitowano przy tym miliard tokenów LINK, o których zastosowaniu opowiemy szerzej w kolejnych rozdziałach.

W listopadzie 2018 roku Chainlink przejął system Town Crier. Jest to wysoce renomowany inteligentny kontrakt, a także projekt skupiający się na ochronie danych. System ten stanowi uzupełnienie dla Oracle Chainlink. 

Jakie problemy rozwiązuje Town Crier? Otóż wykorzystuje on technologię Intel SGX, by zapewnić silną gwarancję na to, że dane pochodzą z istniejącego, godnego zaufania źródła. 

Warto wiedzieć: Innowacyjna technologia Intel SGX staje się coraz bardziej popularna wśród wielu aplikacji przeznaczonych do zabezpieczania programów przed ingerencją z zewnątrz. Skrót ten w pełnym rozwinięciu oznacza Software Guard Extensions. Definiuje on prywatne regiony pamięci komputera, zwane enklawami.

Nawet operatorzy serwera Town Crier nie są w stanie zmanipulować danych przetwarzanych przez ten system. A jakie zastosowanie zyskuje on w projekcie Chainlink? Otóż zwiększa prywatność oraz weryfikowalną autentyczność danych, które wpływają do zdecentralizowanej sieci Oracle. 

WAŻNE: Wykorzystując Town Crier węzły Oracle znajdujące się w Chainlink będą w stanie zapewnić, że dostarczone przez nie dane nie zostały zmienione PRZED ani W TRAKCIE przekazywania do inteligentnej umowy.

W maju 2019 roku Chainlink został uruchomiony w sieci Ethereum

Partnerstwo Chainlink z Celar, Katallasos i Mobilum

W lutym 2019 roku Chainlink połączył siły z platformą Celar. Co dało im to partnerstwo? Otóż pozwala ono użytkownikom sieci Celar na dokonywanie płatności na podstawie danych wyjściowych z sieci Oracle Chainlink. Kombinacja ta zmniejsza liczbę transakcji odbywających się poza siecią dla dwukierunkowych kanałów płatności z 4 do jednej  związanej z Oracle. Należy tutaj dodać, że w ten oto sposób koszty zostają obniżone, zaś prywatność zwiększona.

Jeżeli chodzi zaś o partnerstwo z Katallasos, sieć Oracle Chainlink pozwala jej kontraktom finansowym na dostęp do informacji spoza łańcucha. Tym samym odgrywa bardzo istotną rolę w jej aplikacjach. 

Z kolei Mobilum wykorzystuje Chainlink, jako bezpieczny i autentyczny plik danych poza łańcuchem dla swoje platformy transakcyjnej. Należy tu wtrącić, że platforma ta używa cenników pozagiełdowych do uzgodnienia kwot kryptowalut potrzebnych do rozliczenia. Chainlink pozwala jej na natychmiastowe transakcje, lepszą płynność oraz mniejsze opóźnienia w momencie, gdy dane są filtrowane do systemu.

Do kogo skierowany jest Chainlink?

Skupmy się teraz na tym, do kogo może być skierowany Chainlink. Jeżeli zapoznałeś się z rozdziałem dotyczącym partnerstw, zapewne domyślasz się, jakie firmy i przedsiębiorstwa mogą korzystać z tej sieci. Są to między innymi dostawcy płatności oraz  usług.

Co ciekawe z samego założenia Chainlink wynika, iż system ten ma pozwolić każdemu, kto posiada plik danych bądź jakikolwiek inny interfejs API na przesłanie ich do inteligentnych umów w zamian za tokeny LINK. Innymi słowy, operatorzy węzłów pozwalają dostawcom danych na przesłanie swoich usług opartych na API bezpośrednio do inteligentnej umowy, w zamian za token przynależny do Chainlink.

Token Chainlink (LINK) – jaką rolę odgrywa w projekcie?

Temat tokena LINK przynależnego do projektu Chainlink został już w pewien sposób poruszony w rozdziale znajdującym się powyżej. Wiesz już, jakie jest jego zastosowanie. Najprościej to ujmując stanowi on formę opłaty za korzystanie z usługi oferowanej w obrębie Chainlink.

Token LINK został stworzony po to, by stać się walutą, w której wynagradzani są operatorzy węzłów. Jego wartość jest w dużej mierze skorelowana z liczbą operatorów oferujących usługi typu off-chain dla systemu. Ze względu na to, iż tokeny te są ściśle związane z platformą Chainlink, im większe zastosowanie zyskuje ów projekt, tym wyższa cena za monety LINK.

Warto wiedzieć: Dostawcy węzłów z większą ilością tokenów LINK powinni być nagradzani większymi kontraktami. Jeżeli nie dostarczą dokładnych informacji, zostaną ukarani grzywną, pewna ilość tokenów zostanie im po prostu zabrana. Patrząc na to z innej perspektywy, widzimy, że im więcej monet LINK tkwi w zamkniętych kontraktach, tym mniejsza podaż i wyższa cena!

Omawiając token LINK od strony technicznej, należy powiedzieć o tym, że jest on opisywany przez programistów, jako: „token ERC-20 z dodatkową funkcją transferu oraz przekazywania ERC223, umożliwiającą otrzymywanie i przetwarzanie tokenów na podstawie umów w ramach jednej transakcji”.

A jak wygląda sytuacja z ilością tokenów LINK w obiegu? Otóż całkowita ich podaż to miliard monet. Sprzedaż tokenów została ograniczona do 32 milionów. 35% wszystkich tokenów ma trafić do operatorów węzłów, aby w ten sposób zachęcić ekosystem, następne 35% zostało sprzedanych w ICO, pozostałe 30% zostało w firmie Chainlink w celu dalszego rozwoju oraz wynagradzania nimi pracowników.

Token LINK na wykresie

Zacznijmy od tego, iż token ten plasuje się obecnie na 16 pozycji w rankingu CoinMarketCapu. Aktualnie jego cena wynosi 2,28 USD (stan na 08.01.2020 r.). Swoje ATH odnotował 29 czerwca 2019 roku z kwotą w wysokości 4,27 USD.  

Zalety sieci Chainlink

Omawiając ów projekt, należy podkreślić fakt, że jego sieć została zbudowana w taki sposób, aby można było ją zaktualizować. Dzięki temu jej różne komponenty mogą być wymieniane w miarę pojawiania się lepszych technik oraz technologii.

Co więcej, każdy dostawca, jak również indywidualny programista może dołączyć do Chainlik podłączając  interfejs API do sieci. Po jego połączeniu z Chainlink, użytkownik staje się operatorem węzła tego projektu. Następnie otrzymują oni rekompensatę w tokenach LINK za każdą pomyślną realizację żądań w łańcuchu. 

Projekt Chainlink zapewnia w pełni zdecentralizowaną sieć Oracle (wyroczni), które są kompatybilne z Bitcoinem, Ethereum i Hyperledger.

Portfel kryptowalutowy dla tokena LINK

Tokeny LINK można przypisać do każdego portfela kryptowalutowego, który obsługuje tokeny w standardzie ERC-20.

Portfele kryptowalutowe dla tokena LINK

Zimne portfele
Portfele sprzętowe
 • Ledger Nano S
 • Ledger Blue
 • Trezor One 
 • Trezor T
Portfele papierowe
Gorące portfele 
Portfele desktopowe
 • Exodus 
 • Jaxx
 • Atomic Wallet
Portfele przeglądarkowe
 • MetaMask
Portfele mobilne
 • Trust Wallet
 • Jaxx
 • Atomic Wallet
 • Exodus

Token LINK – na jakich giełdach jest dostępny?

Token przynależny do Chainlink dostępny jest na niewielu giełdach kryptowalutowych. Poniżej przedstawiliśmy najbardziej renomowane platformy. W najbliższym czasie token LINK pojawi się również na polskiej giełdzie kryptowalutowej TOKENEO!

Giełdy kryptowalutowe dla Chainlink (LINK)

Giełdy fiat-krypto
 • TOKENEO
 • Binance
 • BitBay
Giełdy krypto-krypto
 • OKEx
 • Huobi


Autor: Karolina Kropopek

Handluj topowymi kryptowalutami Zacznij od konta demo