Tokenizacja - definicji ciąg dalszy

Przez
Jan Rybski
-
4 min czytania

Czym jest tokenizacja? Co oznacza pojęcie token? Jaką funkcję pełnią tokeny płatnicze? Poznaj odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań!

tokenizacja definicje ciag dalszy

Spis treści:

  • Odwołanie do wcześniejszej publikacji
  • Czym jest token?
  • Czym jest token płatniczy?
  • Czym tak właściwie jest tokenizacja?

Odwołanie do wcześniejszej publikacji

Kontynuujmy zatem definiowanie pojęć. Po wyjaśnieniu pojęć " technologia blockchain" oraz "system blockchain" czas na zdefiniowanie terminu "token", co uczynimy tutaj podążając dalej śladem "Ustawy dot. tokenów i technologii godnych zaufania"   Księstwa Liechtenstein, która stanowić będzie fundament prawny naszych dalszych rozważań na temat procesów tokenizacji oraz praktyki dnia codziennego związanej z przygotowaniem i realizacją tych procesów. I która także stanowi podstawę działań Token-Consult związanych z tokenizacją aktywów.

Czym jest token?

"Token" to informacja zapisana w systemie technologii godnej zaufania, która wobec osoby fizycznej lub prawnej może reprezentować sobą prawa związane z wierzytelnością, lub prawa udziałowe, prawa rzeczowe, lub inne prawa bezwzględne lub względne oraz, jednocześnie, która zostaje przyporządkowana jednemu lub wielu identyfikatorom w systemach technologii godnych zaufania.

Uff! Definicja może i trochę przydługa, ale jednocześnie precyzyjna, wymagająca jednak niemałej dawki wiedzy prawniczej. Wierzytelność, prawo udziałowe, prawo rzeczowe, prawa bezwzględne i względne – to wszystko są pojęcia, które wymagają stosownego przedstawienia i zdefiniowania, aby w praktyce codziennej procesów tokenizacji aktywów z jednej strony nie popełnić błędu, a z drugiej strony, aby wykorzystać w pełnej rozciągłości tkwiące w nich możliwości. 

Czym jest token płatniczy?

Przejdźmy w tym miejscu zaraz do zdefiniowania pojęcia "token płatniczy", rozumiany jako podgrupa w zbiorze określanym wspólnym mianem "token". Otóż tokeny płatnicze to tokeny (zgodne z powyższą definicją dotyczącą tokenów), które są akceptowane dla skutecznego zaspokojenia roszczeń i zobowiązań, zastępując w tej swojej funkcji ustawowe środki płatnicze. Krótko mówiąc: wszystkie "kryptowaluty" wymieniane na pieniądze fiducjarne (czyli waluty tzw. fiat, niemające pokrycia w dobrach materialnych, np. złocie) to tokeny płatnicze.   

Czym tak właściwie jest tokenizacja?

Doprecyzujmy sobie teraz pojęcie "tokenizacja", aczkolwiek musimy dla potrzeb własnych, naszych Czytelników oraz respondentów naszych usług posiłkować się własną  definicją, gdyż  w ww. Ustawie definicji tego procesu nie znajdujemy. Ustawa bowiem definiuje szczegółowo usługi związane i wynikające z procesu tokenizacji, podmioty biorące w nim udział oraz reguluje sposób ich funkcjonowania w tych procesach, m.in. ich prawa i obowiązki itp., a tym samym opisuje "pośrednio" sam ten proces. Analizując jednak wyżej przytoczoną definicję "tokenu" dla naszych potrzeb, możemy pokusić się na zdefiniowanie "tokenizacji" jako proces ustanowienia na części lub całości aktywów (rozumianych szeroko jako "wartość"), posiadanych przez osoby fizyczne lub prawne, praw reprezentowanych przez oferowane publicznie tokeny, rozumiane jako informacja... (i tu jest miejsce na powyższą definicję tokenu).... 

Zatem, żeby mówić o tokenizacji w rozumieniu ww. Ustawy, (która to Ustawa, jak już wspomnieliśmy, stanowi podstawą prawną regulaminu dotyczącego świadczenia usług w zakresie procesów tokenizacji, oferowanych przez TOKEN-CONSULT), to musimy mieć do czynienia po pierwsze, z podmiotem posiadającym prawo własności lub prawo do dysponowania jakąś "wartością" (w formie np. pełnomocnictwa), po drugie, z aktywami, które stanowią lub posiadają określoną, tj. wymierną, i powszechnie uznawaną lub akceptowalną w określonym gronie "wartość" i którą można obciążyć prawami osób trzecich, no i po trzecie, z procesem emisji tokenów reprezentujących ww. prawa. 

A propos tego, czym jest emisja tokenów.  To nie mniej i nie więcej jak ich publiczne (w sensie otwarte) oferowanie tokenów. 

Kwestie podziału emisji tokenów –  na wzór emisji akcji czy obligacji, tj. na emisję niepubliczną, tzw. prywatną (zwanej też zamkniętą), czy też emisję publiczną, tzw.  otwartą,  należy tutaj pominąć. Ustawa jw. takiego rozróżnienia nie czyni, zajmując się w tym zakresie w odrębnych swych zapisach statusem emitenta, czy ma on być podmiotem zarejestrowanym zgodnie z zapisami Ustawy, czy też nie. Jak widać, chociażby przez to, litera Ustawy potwierdza zamiar Ustawodawcy stworzenia ustawy nieprzeregulowującej przedmiot, którym się zajmuje. 

P.S. Dopiera jeden z dalszych zapisów Ustawy, tj. art. 30 lit. c, nakłada na emitencie tokenów obowiązek li tylko zgłoszenia emisji organowi nadzoru finansowego, i to tylko wtedy, gdy emisja skierowana jest do większej ilości podmiotów, jak 150, lub gdy "cena sprzedaży całej emisji" przekraczałaby kwotę 5 milionów SFR (franków szwajcarskich) w okresie kolejnych 12 miesięcy.  

Myślę, że jak na jeden wpis, to wystarczy tych definicji. Przemyślmy je i utrwalmy sobie je tak, abyśmy wspólnie rzeczywiście dobrze wiedzieli, o czym dalej na tym blogu będzie mowa...

Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję