Bitcoin: Czy nowa polityka Chin zakaże wydobywania BTC?

4 min czytania
Bitcoin: Czy nowa polityka Chin zakaże wydobywania BTC?

Chińska Komisja Planowania Gospodarczego opracowała nowy projekt, który określa wydobywanie Bitcoinów jako branżę, która musi zostać ‘wyeliminowana’. Jednak nawet jeśli projekt zostanie sfinalizowany nie oznacza to automatycznie całkowitego zakazu wydobycia. Chińscy górnicy kryptowalut twierdzą, że ten przemysł nie może być wyeliminowany, ponieważ pochłania on nadmiar energii elektrycznej, która w przeciwnym razie zostałby zmarnowana.

Czas zmian

4 września 2017 r. Ludowy Bank Chin (PBoC) wraz z sześcioma innymi centralnymi agencjami rządowymi i regulatorami finansowymi zakazał zbierania kapitału przez startupy za pomocą kryptowalut (ICO). Później w tym samym miesiącu organy regulacyjne nakazały zamknięcie giełd bitcoinów i innych kryptowalut w całym kraju. 8 kwietnia tego roku Krajowa Komisja ds. Rozwoju i Reform (NDRC), czołowy chiński plan makroekonomiczny i jedna z 26 agencji rządowych, które tworzą Radę Państwa, opublikowała projekt wniosku o zmianę katalogu przewodniej restrukturyzacji przemysłu. Projekt, klasyfikuje wydobywanie wirtualnej waluty między innymi poprzez produkcję bitcoinów jako kategorię przemysłu, która jest niepożądana i należy ją wyeliminować. Wiadomość ta była szeroko omawiana, a większość firm medialnych doszło do wniosku, że Chiny chcą zakazać wydobywania kryptowalut. Rzeczywistość jednak wymaga dodatkowych wyjaśnień, dla pełnego zrozumienia.

Trzy grupy przemysłu

NDRC po raz pierwszy opublikowało swój katalog w 2005 r., grupując sektory przemysłowe na trzy typy - te, które należy rozwijać, ograniczyć lub wyeliminować.  Grupa przemysłu, który należy wyeliminować została określona jako branże, mające przestarzałe techniki produkcji, produkty i technologię, oraz te które są bezprawne, niebezpieczne, marnotrawne lub zanieczyszczające. Celem katalogu jest pomoc samorządom lokalnym w przydzieleniu ich inwestycji i zasobów, w celu zrównoważenia lokalnego wzrostu gospodarczego. Aby nadać takiej polityce status prawny, Rada Państwa ogłosiła „Tymczasowe przepisy dotyczące promowania regulacji struktury przemysłowej” do wdrożenia w grudniu 2005 r. Z art. 19 przepisów przejściowych możemy dowiedzieć się, co samorządy lokalne powinny zrobić z branżami, które zostały sklasyfikowane jako podlegające eliminacji:
 „[Rządowe] Inwestycje nie mogą być wnoszone do projektów z wyeliminowanej kategorii. Wszystkie instytucje finansowe wstrzymują różne formy udzielania kredytów na takie projekty i podejmują działania w celu odzyskania udzielonych pożyczek ”
Ponadto:
„Jeśli jakiekolwiek przedsiębiorstwo z wyeliminowanej kategorii odmówi wyeliminowania techniki produkcji, sprzętu lub produktów, rząd miejscowej ludności na każdym poziomie i odpowiedni departament administracyjny, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i przepisami państwa, nakazują mu zaprzestanie produkcji lub zamknięcie jej. ”
Bitcoin wspiera lokalną gospodarkę
Jak podaje Rada Państwowa na początku Postanowień Tymczasowych z 2005 r, samorządy lokalne, przy wdrażaniu polityki przemysłowej, są zobowiązane do zrównoważenia wytycznych rządu i funkcji rynku, jak również interesów lokalnych. Członkowie lokalnej społeczności górniczej podnieśli pytania, czy rozsądne jest uznanie wydobycia bitcoinów jako branży, którą należy wyeliminować, argumentując, że taka decyzja może potencjalnie kolidować z lokalnymi interesami. Alex Ao, założyciel firmy Innosilicon, która produkuje koparki do wydobywania kryptowalut, zaznacza że co roku wytwarzana jest nadmierna ilość energii elektrycznej, która nie może być w pełni zużyta przez lokalne zapotrzebowanie. Tyler Xiong, dyrektor ds. Marketingu w Bixin, który prowadzi serwis portfelowy, podkreśla że wydobycie bitcoinów nie powoduje zanieczyszczenia. W rzeczywistości pomaga pochłonąć nadmierną energię elektryczną, wytwarzaną przez lokalne zakłady, która w przeciwnym razie zostałaby zmarnowana.
Co z innymi sektorami?
Warto dodać że NDRC wielokrotnie publikowało i poprawiało wspominany katalog w ciągu ostatniej dekady.  Przyjrzyjmy się co stało się z pozostałymi branżami, które wcześniej zostały oznaczone jako podlegające eliminacji. W jednym z artykułów opublikowanych w People's Daily w 2006 r. opisano problemy napotkane przez samorządy lokalne w Hebei podczas eliminacji sektorów energochłonnych, takich jak produkcja cementu. W artykule przytoczono komentarz urzędnika z NDRC, który wyjaśnia, że przewodnik polityki nie był podstawą prawną do podjęcia zdecydowanych działań w celu zamknięcia przedsiębiorstw. Istnieją również przykłady, gdzie pewne sektory zostały najpierw oznaczone do eliminacji, a w późniejszym czasie usunięte z tej kategorii, dzięki informacjom zwrotnym zebranym podczas wdrażania. Na przykład w 2011 r. Urządzenia produkcyjne do produkcji prętów żebrowanych walcowanych na zimno (materiał stosowany w budownictwie) zostały sklasyfikowane jako sektor, który należy wyeliminować. W zmienionej wersji w 2013 r. NDRC poprawiło sformułowanie, określając, że należy wyeliminować tylko niektóre rodzaje wytwarzanego produktu budowalnego o wydajności poniżej określonego progu. Opinia publiczna ma czas do 7 maja aby przesłać opinię na temat projektu NDRC. Na chwile obecną nie jest jasne czy ostateczna forma polityki będzie nadal obejmować proces wydobywania bitcoinów w kategorii „niepożądanych”, a jeśli tak, to w jaki sposób prawodawcy i samorządy lokalne przeprowadzą wdrażanie - zwłaszcza gdy jest to sprzeczne z potencjalnymi interesami lokalnymi.

Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję