7 sposobów na inwestycje w Bitcoina [2019]

7 min czytania
Jak zarabiać bitcoiny? Poznajcie kilka metod

Mało, kto zaprzeczy temu, że Bitcoin stał się jednym z najbardziej ekscytujących klas aktywów naszych czasów. W jaki sposób można więc w niego inwestować?

Oto 7 sposobów na inwestycje w Bitcoina:

1. Kontrakty CFD Bitcoina

2. Udział w fundusz inwestycyjnym Bitcoina

3. ETN Bitcoina

4. Certyfikat Bitcoina

5. Futures Bitcoina

6-7. Akcje Bitcoina lub kupno Bitcoina i jego trzymanie w portfelu kryptowalutowym

Kontrakty CFD na Bitcoina

7-sposobów-na-inwestycje-w-Bitcoina-[2019]Kontrakty CFD (z ang. Contract for Difference) to tzw. kontrakty na różnice. Można określić je, jako umowę pomiędzy dwoma stronami. Obie z nich zobowiązane są do wymiany kwoty równej różnicy między ceną otwarcia, a zamknięcia pozycji. Należy również dodać, że kontrakty CFD są pochodnymi instrumentami finansowymi. Co to oznacza? Mianowicie ich cena bazuje oraz zależy od ruchów cen różnych aktywów. Warto wiedzieć, że w przypadku kontraktów na różnice inwestorzy nie stają się faktycznymi posiadaczami instrumentu bazowego. W tym przypadku można zawrzeć umowę z brokerem i zarabiać bądź tracić pieniądze na podstawie różnicy między cenami otwarcia i zamknięcia transakcji. Dodatkową perspektywą wykorzystania kontraktów CFD do handlowania bitcoinami może stać się dźwignia finansowa, potocznie nazywana lewarem. Należy liczyć się z tym, że jej użycie ma dwie strony medalu. O ile dzięki dźwigni inwestorzy mogą zwiększyć kwotę potencjalnych zysków, o tyle może ona doprowadzić do o wiele większych strat, które mogą przewyższyć zainwestowany kapitał. Oczywiście ryzyko, które towarzyszy użyciu lewara, można minimalizować, posługując się stop loss, czyli tzw. cięciem strat. Zlecenie to jest jednym z narzędzi strategii ochrony kapitału w wypadku nieoczekiwanego ruchu cenowego w dół. Warto wiedzieć, że również ono może stać się w pewien sposób ryzykowne, a to dlatego, że może ono spowodować automatyczną sprzedaż po niekorzystnym kursie. Jeżeli na rynku występują trudności z płynnością obrotu, wówczas nawet niewielkie zlecenia mogą znacznie zachwiać kursem.

Udziały w funduszu inwestycyjnym Bitcoina

Na całym świecie działa około 500 kryptowalutowych funduszy inwestycyjnych. Znaczna ich część to tzw. fundusze hedgingowe. Możemy również wyróżnić fundusze typu venture capital oraz prywatne fundusze inwestycyjne. Przejdźmy od razu do Exchange Traded Funds (ETF). Ich dosłowne znaczenie to fundusze notowane na giełdzie. ETF-y podobnie do akcji, są w ciągłym obrocie na giełdzie, a ich cena zależy od zleceń składanych przez uczestników rynku. Jedną z głównych zalet ETF-ów jest tania oraz łatwo dostępna dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Plusem jest również możliwość uzyskania dostępu do rynków zagranicznych. Zobacz również: SEC po raz koleiny odracza decyzję w sprawie ETF-ów dla Bitcoina W przypadku inwestorów instytucjonalnych zaś pojawienie się ETF na Bitcoina może być dobrą okazją do zakupienia Bitcoinów w sposób regulowany, jak również objęty należnymi gwarancjami. Obecnie jest to niemożliwe.

ETN Bitcoina

7-sposobów-na-inwestycje-w-Bitcoina-[2019]Exange Trade Note (ETN) jest to produkt bardzo zbliżony do bardziej znanego ETF. Różni się jednak strukturą. ETN jest trochę podobny do obligacji opisującej rozwój cen aktywów bazowych (ETN-y są właściwie nazywane obligacjami w obrocie giełdowym). Ma on często niższy poziom błędu śledzenia lub odchylenia podstawowego składnika aktywów. ETN-y są przedmiotem obrotu na dużych giełdach, takich jak nowojorska NYSE w godzinach handlu. Należy również dodać, iż na wartość ETN wpływa rating kredytowy emitenta. ETN Bitcoina (Bitcoin Tracker One) początkowo był oferowany tylko w koronach szwedzkich, jakiś czas później w euro, na samym końcu zaś w dolarach amerykańskich. Warto wiedzieć, że w przeciwieństwie do ETFETN nie mogą być dostępne dla wszystkich inwestorów. Po drugie nie mają one poparcia u Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ Bitcoin Tracker One jest regulowany i wymieniany w Szwecji. Należy dodać, iż ETN mają zielone światło od Urzędu Regulacji Przemysłu Finansowego – organu samoregulacyjnego branży finansowej. Najważniejsze, aby nie mylić ETN-ówETF-ami, nie są bowiem tym samym. Trzeba również uświadomić sobie, że istnieje pewne ryzyko związane z ETN. Spłata kapitału zależy w pewnym stopniu od tego, jak działa indeks bazowy. Przykładowo, jeżeli indeks spadnie lub nie wzrośnie wystarczająco, aby pokryć opłaty związane z transakcją, inwestor otrzyma mniej w terminie zapadalności, niż pierwotnie zainwestował. Kolejną obawą jest to, że emitent ETN może nie być w stanie spłacić kwoty głównej lub dodatkowego zwrotu w terminie. Dodatkowo na zdolność instytucji finansowej do terminowego wypłacania inwestorom ETN mogą wpłynąć zmiany polityczne, gospodarcze, prawne lub regulacyjne oraz klęski żywiołowe. Ze względu na to, iż rynek wtórny może być ograniczony, a indeks bazowy może się szybko zmieniać sprzedaż ETN przed terminem zapadalności może często skutkować stratą (oczywiście zdarza się, że skutkuje i zyskiem). 

Certyfikat Bitcoina

7-sposobów-na-inwestycje-w-Bitcoina-[2019]Inną opcją inwestycji w Bitcoina jest kupno jego certyfikatów. Są one realną opcją inwestycyjną dla prywatnych inwestorów, którzy nie chcą przechodzić przez techniczny proces zakupu, ale nadal chcą mieć ekspozycję Bitcoina w swoich portfelach inwestycyjnych. Innymi słowy, inwestor detaliczny uzyskuje ekspozycje Bitcoina, bez faktycznego zakupu waluty cyfrowej. Jako przykład instytucji, która umożliwia inwestycje w certyfikat Bitcoina można podać szwajcarski Swissquote Bank. Certyfikaty te składają się w co najmniej 60% z Bitcoinów.a resztę stanowią USD.

Futures Bitcoina

7-sposobów-na-inwestycje-w-Bitcoina-[2019] Kontrakty terminowe na Bitcoina są skierowane do instytucji i profesjonalnych handlowców. Są to kontrakty pochodne, będą ce przedmiotem obrotu na giełdzie. Można określić je mianem umowy zawartej pomiędzy dwiema stronami (kupującym a sprzedającym) na zakup oraz sprzedaż danych aktywów w przyszłości po ustalonej cenie. Należy również dodać, iż handel kontraktami futures odbywa się wyłącznie na giełdach terminowych. Warto także wiedzieć, że pozycja w kontakcie terminowym może być utrzymywana do dnia wygaśnięcia kontraktu. W nim zaś następuje zamknięcie otwartych pozycji oraz ostateczne rozliczenie zarówno zysków, jak i strat obu stron. Oczywiście kontrakty terminowe można również sprzedać przed datą ich wygaśnięcia. Jedyną wymogiem jest znalezienie chętnego na jego odkupienie. Przechodząc ściśle do kontraktów terminowych na Bitcoinie, należy wiedzieć, że nie są one fizycznie na nim oparte. Co to oznacza? Mianowicie nabywca po wygaśnięciu kontraktu terminowego nie może domagać się fizycznego dostarczenia instrumentu bazowego (czyli Bitcoina). Są one rozliczane jedynie za fiat. Dużą zaletą kontraktów terminowych jest to, że handel odbywa się na regulowanych giełdach. Warto również wiedzieć, iż nie są one dobrym rozwiązaniem dla osób, które preferują długoterminowe inwestycje. Z czego to wynika? Otóż głównie chodzi o hard forki (czyli podział łańcucha bloków, który prowadzi do powstania nowych kryptowalut).

Akcje Bitcoina lub kupno Bitconów i ich trzymanie

7-sposobów-na-inwestycje-w-Bitcoina-[2019]Kolejnymi formami mogą być inwestycja w akcje Bitcoina, lub po prostu kupno Bitcoinów na giełdzie i przechowywanie ich w portfelu kryptowalutowym.      
Najszybciej i bez żadnej rejestracji kupisz Bitcoina oraz inne kryptowaluty w kantorze Tokeneo.Cash. Sprawdź: tokeneo.cash

  Zastrzeżenie: Informacje przedstawione w powyższym artykule nie są poradami inwestycyjnymi, zaś subiektywną opinią autora. Wytypowanych sposobów inwestycji nie należy również odczytywać  jako rankingu. Zobacz również:  Giełda Tokeneo otrzymała licencję na działalność!

Oceń post

Twój głos został już dodany.
Ocena: 5 z 5
Liczba ocen: 1
2 Komentarze
Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję