10 sposobów na wykorzystanie blockchaina przez banki centralne!

4 min czytania
Trader 21. Krótko o bankach z jego punktu widzenia

Mimo iż banki centralne zaliczane są do najostrożniejszych instytucji na świecie, ku zdziwieniu wielu osób, należą one do grona pierwszych, które wdrożyły technologię blockchain.

Duża część działań wykonywanych przez banki centralne oparta na technologii rozproszonej księgi (DLT) jest mało znana bądź w ogóle nieprzekazywana w obieg. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dziesiątki banków centralnych na całym świecie począwszy od Szwecji po Afrykę Południową oraz Singapur, aktywnie bada zastosowania blockchaina w kontekście rozwiązań długotrwałych problemów w bankowości, takich jak: bezpieczeństwo płatności czy wydajność systemów płatniczych. Organizacje zajmujące się nadzorowaniem polityki pieniężnej kraju, a także stabilności finansowej i ekonomicznej są ostrożne, jeżeli chodzi o wdrażanie jakichkolwiek technologii i rozwiązań. Obawiają  się, że mogą one mieć negatywne konsekwencje. Mimo to znaczna część banków centralnych aktywnie bada potencjał nowych technologii w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach. Oto 10 sposobów jak banki centralne wykorzystują technologię blockchain:
  • Waluta cyfrowa detalicznego banku centralnego (CBDC) — waluta cyfrowa emitowana przez bank centralny obsługiwana i rozliczana zarówno peer-to-peer, jak i w sposób zdecentralizowany (bez pośrednika). Jest ona powszechnie dostępna do użytku konsumentów. Owa forma CBDC może stanowić substytut bądź uzupełnienie gotówki fizycznej oraz alternatywę dla tradycyjnych lokat bankowych.
  • Sprzedaż hurtowa CBDC — waluta cyfrowa emitowana przez banki centralne, która jest obsługiwana i rozliczana w sposób peer-to-peer oraz zdecentralizowany (bez pośredników), ale jest dostępna tylko dla banków komercyjnych i izb rozliczeniowych do użytku na hurtowym rynku międzybankowym.
  • Rozliczenia międzybankowych papierów wartościowych — ukierunkowane zastosowanie waluty cyfrowej opartej na blokach, w tym CBDC, umożliwiające szybkie międzybankowe rozliczenia oraz rozrachunek papierów wartościowych za gotówkę. Celem jest opracowanie systemów międzybankowych, w których dwie strony handlujące aktywami takimi jak zabezpieczenia gotówki, mogą jednocześnie dokonywać płatności i dostarczać aktywa.
  •  Odporność i awaryjność systemu płatniczego — wykorzystanie DLT w podstawowym bądź zapasowym krajowym międzybankowym systemie płatności i rozliczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości przed zagrożeniami, w tym awariami technicznymi lub sieciowymi, klęskami żywiołowymi, cyberprzestępczością i innymi zagrożeniami. Ten przypadek bardzo często łączy się z innymi w ramach zestawu korzyści, które potencjalnie mogą zaoferować implementacje DLT.
  •  Emisja obligacji i zarządzania cyklem życia — wykorzystanie DLT w aukcji obligacji, emisji lub innych procesach cyklu życia w celu obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności. Koncepcja ta może być stosowana do obligacji emitowanych i zarządzanych przez suwerenne państwa, organizacje międzynarodowe lub agencje rządowe. Banki Centralne lub rządowe organy regulacyjne mogą być węzłami obserwacyjnymi, aby monitorować działalność w stosownych przypadkach.
  •  KYC (poznaj swojego klienta) i AML (przeciwdziałanie praniu brudnich pieniędzy) — Cyfrowe procesy KYC/AML, które wykorzystują DLT do śledzenia i udostępniania odpowiednich informacji o płatnościach i tożsamościach klientów w celu usprawnienia procesów. To rozwiązanie może połączyć się zarówno z cyfrową platformą tożsamości narodowej, jak i wcześniej istniejącymi systemami e-KYC, lub AML. Może również potencjalnie wchodzić w interakcje z CBDC w ramach płatności i śledzenia aktywności finansowej.
  •  Wymiana informacji i wymiana danych — wykorzystanie rozproszonych lub zdecentralizowanych baz danych do tworzenia alternatywnych systemów wymiany informacji i danych pomiędzy powiązanymi instytucjami rządowymi i prywatnymi, lub w ich obrębie.
  • Finansowanie handlu — Wykorzystanie zdecentralizowanej bazy danych i funkcjonalności, aby umożliwić szybsze, skuteczniejsze i bardziej zintegrowane finansowanie handlu. Poprawia to obecne procesy, które często opierają się na papierach, a przy tym są czasochłonne. Informacje o klientach i historie transakcji mogą być udostępniane między uczestnikami zdecentralizowanej bazy danych, zachowując w razie potrzeby prywatność i poufność.
  •  Łańcuch dostaw gotówki — wykorzystanie DLT do wydawania, śledzenia i zarządzania dostawą i przepływem gotówki z zakładów produkcyjnych do oddziałów banku centralnego i banków komercyjnych. Mogłoby to obejmować zamawianie, deponowanie lub przepływ funduszy i mogłoby uprościć sprawozdawczość regulacyjną.
  •  Dostarczanie identyfikatora wierzyciela SEPA (SCI) — zdecentralizowane repozytorium udostępniania oparte na blokach dla identyfikatorów kredytowych jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), zarządzane przez bank centralny i banki komercyjne w ramach schematu obciążania SEPA, mogłoby oferować szybsze, bardziej usprawniony, zdecentralizowany system udostępniania tożsamości. Może zastąpić istniejące wcześniej ręczne i scentralizowane procesy wymagające dużej ilości czasu i zasobów.
Zobacz również:  Giełda Tokeneo otrzymała licencję na działalność!

Oceń post

Twój głos został już dodany.
Ocena: 5 z 5
Liczba ocen: 1
Komentarze
Kup Bitcoin Zainwestuj już dziś!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności oraz polityce cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Więcej Akceptuję