O Tokeneo

Projekt Tokeneo ma na celu stworzyć kompletny ekosystem usług kryptowalutowych. Tworzymy rozwiązania, które pozwalają dostarczyć odpowiednie narzędzia, mające na celu zwiększenie świadomości oraz wiedzy o korzyściach płynących z używania kryptowalut i możliwości jaką niesie technologia blockchain. Poprzez nasze istniejące już produkty, przyczyniamy się do zwiększenia adopcji kryptowalut, jak również umożliwiamy handel i inwestycje na rynku kryptowalutowym. Zarejestrowana w Hong Kongu spółka pod nazwą Tokeneo Ltd. działa w kilku obszarach jednocześnie:

Tokeneo.blog – kryptowalutowy serwis informacyjny dostarczający darmową wiedzę o rynku kryptowalutowym, technologii blockchain i wszystko co związane z tą branżą. Oprócz dużej ilości branżowej treści, serwis kładzie bardzo duży nacisk na edukację, przyczyniając się tym samym do popularyzacji cyfrowych walut i nowych technologii.

Szczegóły projektu: www.tokeneo.blog

Tokeneo.cash – internetowy kantor kryptowalutowy. Kantor ma na celu szybką i łatwą wymianę waluty fiat na kryptowaluty oraz kryptowalut na waluty fiat, bez konieczności rejestracji – transakcje od 100 zł do 500.000 zł

Szczegóły projektu: www.tokeneo.cash

Tokeneo.com – giełda wymiany tokenów i kryptowalut. Jest to jedyny na świecie projekt giełdy, która posiada własny token inwestycyjny, uprawniający do podziału zysków z obrotów. Tokeny giełdowe TEO będą oferowane w publicznej zbiórce.

Szczegóły projektu: www.tokeneo.io

TokeneoPay – System integracji płatności internetowych i stacjonarnych dla przedsiębiorców, umożliwiający przyjmowanie kryptowalut za swoje towary i usługi oraz rozliczanie ich na waluty fiat. System płatności będzie zintegrowany bezpośrednia z giełdą Tokeneo.com

Inwestor strategiczny Tokeneo Ltd.

Cryptoinvestia – otwarty fundusz kryptowalutowy, inwestujący w najlepsze projekty kryptowalutowe o solidnym podłożu fundamentalnym. Obecnie Cryptoinvestia jest strategicznym inwestorem projektów Tokeneo. Projekt finansowany w całości ze środków zebranych w ICO.

Szczegóły projektu: www.cryptoinvestia.io